198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
DKS Schoonmaak uitleg

DKS Schoonmaak uitleg

Wilt u de kwaliteit van de schoonmaak in uw gebouw eens goed onder handen nemen? Dan raden wij u aan om een DKS controle uit te laten voeren. DKS staat voor Dagelijks Kontrole Systeem, waarbij elke dag een objectieve meting wordt gedaan van de hygiëne van uw gebouw. Dit is belangrijk, omdat hygiëne bovenaan de lijst van uw prioriteiten moet staan. Een slechte hygiëne brengt nu eenmaal gezondheidsrisico’s met zich mee. Met een DKS controle van de schoonmaak komt duidelijk naar voren waar het goed gaat met de schoonmaak en waar verbetering nodig is. Het doel van de DKS is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het schoonmaakproces. Geconstateerde afwijkingen geven inzicht op welk vlak medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken.

Belang van een schone werkplek

Een hoog ziekteverzuim is iets wat u als werkgever absoluut niet wilt. Wist u dat u zelf kunt bijdragen aan een lager ziekteverzuim? Een schone werkplek en goede hygiëne is van belang voor minder ziekteverzuim. Dagelijks zijn er veel verschillende mensen op kantoor aanwezig. Het niet (goed) schoonmaken van de werkplekken kan zorgen voor verspreiding van bacteriën en ziektekiemen op toetsenborden, computermuizen en andere voorwerpen. Zeker nu er steeds meer gebruik gemaakt wordt van flexwerkplekken. Kantoormeubilair is namelijk een bron van bacteriën. Virussen kunnen zich hierdoor gemakkelijk verspreiden. Gevolg? Meer zieke en ontevreden medewerkers. Zorg daarom voor een schone werkplek voor uw medewerkers. Hier draagt een DKS controle zeker aan bij en is daarom onmisbaar voor elk bedrijfspand.

Hoe werkt een DKS controle?

De DKS is ontworpen om het schoonmaakproces in kaart te brengen en dus niet om de kwaliteit van de schoonmaak te bepalen, zoals veel mensen denken. Het is een hulpmiddel om te komen tot een geoptimaliseerde schoonmaakorganisatie. Tijdens een DKS worden de verbeterpunten die de schoonmaakmedewerker maakt, in kaart gebracht. Als er structureel DKS controles worden gelopen en dit wordt vastgelegd op een voortgangsformulier, weet men of de medewerkers vooruit gaan. Als medewerkers gecoacht worden op basis van de DKS uitslagen, wordt het resultaat beter.

VSR Kwaliteitscontrole

Als toonaangevend adviseur op schoonmaakgebied heeft ATIR de methodiek VSR-KMS voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld. De methode is er op gericht een volledig objectieve en statistisch te onderbouwen uitspraak te krijgen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt men gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde steekproef volgens ISO 2859.

De VSR-KMS heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en wordt praktisch in alle schoonmaakovereenkomsten opgenomen. Hierbij levert een onafhankelijke toets het beste oordeel op. De basis van de overeenkomst zijn de overeengekomen AQL-waardes. Een AQL-waarde staat voor Acceptance Quality Limit en schrijft voor welk kwaliteitsniveau tussen opdrachtgever en leverancier is overeengekomen. ATIR heeft enkel gecertificeerde kwaliteitsinspecteurs in dienst en staat garant voor objectieve en volledig transparantie kwaliteitsmetingen. Wilt u meer weten over VSR-kwaliteitsmetingen? Wij presenteren u graag onze toegevoegde waarde.

ATIR past zijn eigen gebruiksvriendelijke software toe bij het verwerken van de metingen en het digitaal rapporteren. Niet alleen alle gegevens voor het uitvoeren van de meting liggen hier vast en kunnen verstuurd worden naar de tablet/PDA waar de VSR-inspecteurs mee lopen, ook de gegevens van de resultaten staan in digitale rapportages opgeslagen en kunnen middels ons webbased dashboard aan u ter beschikking worden gesteld. U heeft altijd up-to-date inzicht in de staat van de schoonmaakonderhoud in uw gebouw(en).

Kwaliteitscontrole

ATIR België heeft samen met Atir Nederland 16 gediplomeerde VSR kwaliteitsadviseurs in vaste dienst die zonder uitzondering gediplomeerd VSR controleur en – inspecteur zijn.