198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Contractbeheer

SCHOONMAAK CONTRACTBEHEER

Voor veel opdrachtgevers bewaakt ATIR de naleving van de schoonmaak bij uitbesteden of de schoonmaakperformance in een eigen beheer situatie. Hiertoe hebben wij innovatieve methoden en financiële modellen ontwikkeld. ATIR biedt u als contractmanager objectieve informatie, de Key Performance Indicators zijn meetbaar en controleerbaar (SMART) gemaakt.

 

De door ATIR ontwikkelde modellen leiden tot:
– Een betere performance van de schoonmaak;
– Inzicht en grip op de schoonmaakkosten;
– Professioneel contractbeheer;
– Een hogere efficiency drive en meer ondernemerschap van de schoonmaakleverancier;
– Een betere relatie tussen opdrachtgever en de leverancier (partnership);

 

Via een webbased dashboard heeft u realtime inzicht in de prestaties van de schoonmaak. U kunt de uitkomsten van de onder andere de VSR KMS metingen direct vergelijken met de norm die is afgesproken. Of het nu gaat om de kwaliteit, de beleving, de kosten of andere Key Performance Indicators.

Op basis van de informatie kunt u gefundeerde beslissingen nemen en het contractbeheer vormgeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

BEHEER RUIMTEGEGEVENS

Gedurende de looptijd van een schoonmaakcontract doen zich allerhande mutaties voor in de schoon te maken gebouwen en ruimten. Het is voor u van belang om de mutaties bij te houden en inzicht te hebben in de operationele maar met name de financiele consequenties.

CONTRACTBEHEER

Nadat een schoonmaakcontract is afgesloten treden gaandeweg allerhande wijzigingen op ten opzichte van de basis uitgangspunten. Het is zaak om het contract up-to-date te houden. Het gebeurt maar al te vaak dat er onvoldoende overzicht is met betrekking tot de mutaties, laat staan de consequenties ervan.
ATIR België beschikt over een geavanceerde maar zeer toegankelijke applicatie ten behoeve van contractbeheeractiviteiten. Hierin zijn alle gebouwgegevens opgenomen alsmede de kengetallen van de schoonmaakleverancier(s). Alle bestekmutaties (ruimte wijzigingen, programma wijzigingen, prijsaanpassingen, oppervlakte wijzigingen etc.) kunnen eenvoudig worden ingevoerd in het basisbestand.
Prijs en urenconsequenties worden na mutatie direct zichtbaar en worden schriftelijk doorgevoerd in de aansturing en afrekening.

 

MANAGEMENT RAPPORTAGE

Er zijn uiteenlopende prestatie indicatoren te benoemen die bepalend zijn voor de kwaliteit van uitvoering van een schoonmaakcontract. Om voor omvangrijke schoonmaakprojecten de voortgang te volgen en bij te kunnen sturen is het wenselijk om relevante ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

We noemen zaken als: belevingskwaliteit, technische kwaliteit, financiën, klachtenprocedure en continuïteit. ATIR België maakt samen met haar opdrachtgevers een management rapportage op maat.

DASHBOARD & CONTRACTBEHEER

Atir België heeft een partnership met GRIP als het gaat om online tools voor het beheer en management van uw schoonmaakcontract. Kijk op de website van GRIP voor meer informatie.

dashboardgrip

REFERENTIES