198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

TIPS & TRICKS VOOR BUDGETBEHEER

Met de start van het nieuwe jaar is het voor veel mensen een periode van reflectie. Als je jezelf de vraag stelt hoe de schoonmaak beter kan, heb je in ieder geval een goede eerste stap gezet. Alhoewel er grote budgetten in de schoonmaak omgaan, is en blijft schoonmaak kennelijk niet “sexy”. Het blijkt bij weinig mensen een onderwerp te zijn om aan de koffiemachine mee uit te pakken. De mensen die ik beroepsmatig hoor, geven duidelijk aan dat het een onderwerp is dat hen toch bezighoudt. In tijden van besparingen, blijkt dit zeker een interessant vraagstuk. Als je proactief planmatig bezig bent met het schoonmaakbeheer, en met de budgetten in het bijzonder, is het interessant om de volgende onderwerpen te belichten, om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de besparingsplannen.

Indien je schoonmaak ziet als een contract waarin de opdrachtgever stelt wat het schoonmaakbedrijf of de eigen medewerkers moeten uitvoeren, tegen een vastgestelde prijs, dan krijg je wat je verdient. Maar als je het als een project ziet, waarin meerdere partijen een samenwerking aangaan om de beste resultaten te behalen, kun je veel verder komen.

Bespreek vooraf en in overleg (en dan bedoel ik als gesprekpartners op gelijkwaardige basis) wat de doelstellingen zijn, wat de bezorgdheden zijn en vraag input hoe dit te benaderen. Dan wordt het automatisch een sociaal project met een veel groter draagvlak. Het bepalen van een kwaliteitsconcept, met kwaliteitseisen, verwachtingen en reacties, is een eerste stap. Geef ruimte tot voorstellen hoe deze te behalen. Maak afspraken hoe en wanneer dit gemeten en/of opgevolgd wordt. En vooral, volg dit op en bespreek de resultaten. Zoek samen naar oplossingen en mogelijke verbeteringen.

Gebruik de beschikbare meetinstrumenten. Denk aan software, zoals applicaties op tablets en dashboards om dit te overzien. Geen papieren of mailtjes met verslagen meer, maar een structurele opvolgingstool. Helder, inzichtelijk, gestructureerd en over een langere periode dan de laatste maand. Bespreek deze resultaten en blijf zo continu een vinger aan de pols houden samen met de verschillende partners. Indien de verschillende partners het gevoel hebben dat er samen gewerkt wordt aan een continu streven naar verbetering, is de bereidheid om hierin bij te dragen veel groter. Enkel bij problemen reageren, het niet opvolgen en het niet voldoende communiceren van de bevindingen zorgt voor frustratie (enkel het negatieve komt aan bod) en geeft geen gevoel van samenwerking. Vragen naar oplossingen bij de verschillende partners leidt al direct tot een grotere betrok- kenheid, motivatie en betere resultaten.

Laten we samen in 2016 voor een schoner resultaat zorgen. Ik wens u een goed nieuw schoonmaakjaar toe!