198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Uw bureau voor schoonmaakadvies

Uw bureau voor schoonmaakadvies

De schoonmaaksector in België evolueert in een rap tempo. Steeds meer bedrijven kiezen voor outsourcing van hun schoonmaakactiviteiten. Daarnaast wordt voor veel organisaties naast klantbeleving, ook personeel beleving steeds belangrijker. Met klant- en personeel beleving kunt u het onderscheid maken met uw organisatie. Met een goede klant- of personeel beleving heeft u de mogelijkheid om personeel én klanten langer aan uw bedrijf te binden. Wist u dat een goed schoongemaakt pand hieraan meewerkt? Personeel en klanten hechten veel waarde aan goed schoon gemaakte ruimtes, werkplekken en toiletvoorzieningen. Als de schoonmaakdienstverlening goed op orde is, wordt in de meeste gevallen ook de schoonmaak kwaliteit als goed beoordeeld. Toch kan het zijn dat de schoonmaakkwaliteit met een onvoldoende wordt beoordeeld. Hoe weet u of schoonmaakwerkzaamheden technisch goed worden uitgevoerd en of de eindgebruikers hier tevreden over zijn? Dat kan worden getoetst met een kwaliteitscontrole.

Kwaliteitscontrole VSR-KMS

Met het VSR-KMS kan de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden worden beoordeeld. ‘Vuil’ en ‘schoon’ zijn begrippen waaraan in verschillende situaties ook verschillende betekenissen aan worden toegekend. Dat maakt de behoefte aan een kwaliteitsmeetsysteem groot. Met het VSR-KMS kwaliteitsmeetsysteem ontstaat er een objectieve meting op basis van gelijke en duidelijk omschreven uitgangspunten. Als toonaangevende adviseur op schoonmaakgebied heeft ATIR een duidelijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het kwaliteitscontrole systeem VSR-KMS. Atir draagt nu nog steeds bij aan het verder ontwikkelen en verbeteren van het kwaliteitsmeetsysteem. Het VSR-KMS kwaliteitsmeetsysteem is speciaal voor de schoonmaakdienstverlening ontwikkeld en is door zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers geaccepteerd. In bijna alle schoonmaakcontracten wordt de VSR-KMS al opgenomen waarbij de basis voor deze contracten dan AQL (Acceptance Quality Limit) waarde is.

Wat is het voordeel van VSR-KMS

Met het VSR-KMS kwaliteitsmeetsysteem wordt de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden volgens objectieve metingen vastgesteld. Het kwaliteitsmeetsysteem is volledig geautomatiseerd en de metingen kunnen worden verricht door:

  • een gekwalificeerd medewerker (gecertificeerd kwaliteits inspecteur of -controleur) van Atir
  • een gecertificeerd kwaliteits inspecteur of -controleur van de opdrachtgever,
  • een gecertificeerd kwaliteits inspecteur of -controleur van de schoonmaakdienst

De controle wordt gedaan met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald, de frequentie is afhankelijk van wat de opdrachtgever belangrijk vind. Soms is een extra ‘tussen controle nodig. Het systeem kan signalen geven over het bewaken van de uitvoering en eventuele (her) instructie van de schoonmaakmedewerkers. Daarnaast kan het systeem ook aangeven of het schoonmaakprogramma bijgestuurd moet worden of dat er extra maatregelen genomen moeten worden. Denk hierbij aan schoonloopmatten. Een kwaliteitscontrole heeft uitsluitend een corrigerende functie. Voor het verwerken van gegevens die worden verkregen tijdens de kwaliteitsmeting wordt past Atir zijn eigen gebruiksvriendelijke software toe. Hiermee kunnen digitale rapporten worden verkregen die kunnen worden doorgestuurd naar tablets en PDA’s. Zo heeft u altijd een up-to-date inzicht in de staat van het schoonmaakonderhoud van uw gebouw(en).

Adviesbureau dat helpt met een efficiënt en effectief schoonmaak proces

Iedereen is ervan overtuigd dat mensen zich in een schone (werkomgeving prettiger voelen. Een opgeruimde omgeving oogt fris, professioneel en gastvrij. Daarnaast voorkomt een schone werkplek de verspreiding van bacteriën en ziektekiemen op toetsenborden, computermuizen en andere gebruiksvoorwerpen. Uw gasten voelen zich welkom en uw werknemers presteren beter. Atir kan uw organisatie advies geven over kwaliteit, efficiency en het organiseren van schoonmaakwerkzaamheden. Dat betekent dat Atir organisaties helpt om zo efficiënt en effectief mogelijk met het schoonmaak proces om te gaan. Atir heeft ongeveer 30 gespecialiseerde adviseurs in dienst die elk hun eigen specifieke kennis en ervaring hebben in de schoonmaakbranche. Door deze kennis en een gedegen materiaal deskundigheid is het adviesbureau zeer goed in staat om opdrachtgevers over kwaliteit, efficiency en het organiseren van een goede schoonmaakdienstverlening te adviseren.

Uw schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in eigen beheer of uitbesteden

Adviesbureau Atir kan voor organisaties onderzoek uitvoeren zodat een juiste keuze kan worden gemaakt of u de schoonmaak in eigen beheer uit gaat voeren of uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. Hierbij worden de voor- en nadelen voor uw organisatie in kaart gebracht net als de financiële consequenties. Mocht uitbesteden de beste optie zijn dan kan Atir de optimale contractvorm voor uw organisatie uitzoeken. Ligt de voorkeur bij het zelf uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden dan heeft Atir de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen bij het opzetten van een eigen schoonmaakorganisatie.

Naast advies helpt Atir ook bij uitbesteding van schoonmaakwerkzaamheden

Heeft u vragen over gebouwen onderhoud, vloeronderhoud, gevelreiniging, glasbewassing of specialistisch schoonmaakwerk? Atir adviesbureau kan u adviseren over alles wat te maken heeft met schoonmaak. Met alles wordt letterlijk bedoeld van het opstellen van een schoonmaakplan tot en met de uitvoering hiervan. Ook kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde medewerker van Atir.

Tijdelijk iemand nodig voor facilitaire dienstverlening?

Atir kan u helpen met interim facilitair personeel. Zeker in deze tijd waarin het vinden van goed personeel niet zo eenvoudig is, kan een interim facilitair manager een uitkomst zijn. De interim facilitair managers hebben een gedegen vakkennis en kunnen u dan ook facilitair breed of schoonmaak specifiek van dienst zijn. Zij hebben ervaring in profit en non-profit bedrijven en werken vanuit de nieuwste inzichten.