198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

RESPECT!

Atir België – een adviesbureau voor schoonmaakvraagstukken – bestaat tien jaar. Er is veel veranderd in de laatste jaren. Schoonmaaktechnieken voor materialen en middelen zijn geëvolueerd, organisatievormen zijn verbeterd en steeds vaker kiest men voor dag schoonmaak. Dat gebeurt om verschillende redenen: vanwege de duurzaamheid, het welzijn op het werk, een verhoging van het menselijke contact en de perceptie van de schoonmaakkwaliteit. Ook het makkelijker vinden van goede schoonmakers op “menselijke” tijdstippen speelt een rol. Hierdoor stijgt de schoonmaakkwaliteit en perceptie en daalt de kost. De schoonmaak krijgt een gezicht en we zien in de praktijk een verbetering van het respect voor de schoonmaak en de medewerkers.

Vanwege het tienjarige bestaan krijg ik vaak de vraag wat we bij Atir graag zien veranderen in de schoonmaak. Een van onze belangrijkste doelen die wij willen verwezenlijken, is meer respect voor de schoonmaak en de medewerkers. Dagschoonmaak draagt daar aan bij, want het directe contact tussen schoonmakers en de gebouwgebruikers hee veel voordelen, maar ook een nadeel. Men hee niet altijd respect voor de opdracht en/of planning die de schoonmakers krijgen. Stel dat de directie bezuinigingsplannen aankondigt en de budgetten verkleint. Er wordt op schoonmaak bezuinigd, waardoor de schoonmakers een nieuwe planning krijgen. De prullenbakken zullen niet meer dagelijks geleegd worden, bijvoorbeeld. Als door een gebrekkige communicatie de gebouwgebruikers hier niet van op de hoogte zijn, wordt het voor schoonmakers moeilijk om nee te zeggen. Nee tegen de eisen van de gebouwgebruikers, die verwachten dat hun prullenbak nog elke dag geleegd wordt.

Schoonmakers zitten daardoor in een spagaat tussen hun opdracht en de wensen (soms eisen) van de gebruikers. Als je, al dan niet vriendelijk, wordt verzocht om toch de afvalbak dagelijks te legen – ondanks de besparingsmaatregel – moet je als schoonmaker sterk in je schoenen staan. Je hebt de keuze om een tijdrovende uitleg te geven die eigenlijk de directie had moeten geven of toch de prullenbak te legen om de goede verstandhouding te bewaren. Het eerste zorgt voor frustratie tijdens je werk, het tweede voor een spanning met je leidinggevende. Zelfs de resultaten van tevredenheidsonderzoeken worden beïnvloed door de bereidwilligheid van schoonmakers om taken te doen die niet betaald worden. Maar nu onderzoek hee aangetoond dat de werkelijke schoonmaakkwaliteit en niet de schoonmaakperceptie een duidelijk verband laat zien met ziekteverzuim, wordt het stilaan tijd om schoonmaak serieus te nemen. Schoonmaak is een vak en vraagt een professionele aanpak. Gezien de omvang van de budgetten en het belang van schoonmaak binnen de organisatie, is het hoog tijd om dit naar een professioneel niveau te tillen. Ik hoop dat we bij het volgende lustrum een andere doelstelling hebben!