198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Meten is weten, ook in schoonmaakbranche

Meten is weten, ook in schoonmaakbranche

Weet u het nog? Aan het begin van de corona pandemie kregen we het advies om vooral deurkrukken, toilet spoelknoppen en kranen goed te ontsmetten. Dat zou helpen tegen een besmetting met het coronavirus. Vele onderzoeken, en helaas ook vele corona slachtoffers later, zijn we tot een ander inzicht gekomen. Natuurlijk blijven genoemde schoonmaakacties verstandig en proper. Maar zinvol om een besmetting te voorkomen was het allerminst. Alleen door diepgravend onderzoek en voortschrijdend inzicht zijn we gekomen waar we nu staan. Een pandemie die redelijk onder controle is en waarvan we het verantwoordelijk virus hebben leren kennen en duiden. Intussen kennen we er verschillende varianten van en kunnen we hun gedrag redelijk voorspellen. En kunnen we daarop anticiperen. De nodige maatregelen efficiënt en op tijd nemen. Gewoon door te meten. En dan actie ondernemen. Dat is waar het in de moderne schoonmaakbranche ook vooral om draait. Weet waar de ongemakken en gevaren van vuil en onhygiënisch gedrag zit. Dan pas kunnen de mouwen worden opgestroopt en de handen in het sop, of niet. Professionele bedrijven als Atir schoonmaak adviseurs weten wat er moet gebeuren om bedrijven en kantoren schoon te maken en te houden. En hoe je dat slim en efficiënt aanpakt. Niet teveel, maar zeker ook niet te weinig.

Poetsen als onze grootmoeders

Aan de basis blijven we in onze huishoudens schoonmaken net als onze moeders en grootmoeders. Stoffen, zuigen, zemen, soppen en dweilen. De vraag is of alles wel in een goede balans gebeurt. Waar zitten de echt belangrijke of zwakke punten in het schoonmaken? In de vorige eeuw was er nauwelijks notie van bacteriën op de spoelknop of lichtknop van het toilet. Onze grootmoeders waren meer bezig met een geveegde en geschrobde stoep en kraakheldere gordijntjes. Wisten zij veel. Wij kijken intussen door allerlei onderzoeken en scans met heel andere ogen naar wat we “schoon” noemen. Hygiënisch en veilig voor uw gezondheid. Een bedrijf als Atir schoonmaakadvies kent de valkuilen. Micro Organismen die ons plagen in veel gebruikte ruimtes hebben hun aandacht. Daar waar onze grootouders een computermuis en toetsenbord niet kenden, weten we nu dat ze heel handig en onmisbaar zijn. Maar ook dat het een bron van bacteriën is. Ziekmakend of niet. Zeker op flexwerkplekken waar het moderne kantoor leven zich afspeelt. Geen enkele werkgever zit te wachten op een griepuitbraak onder zijn personeel door een niet propere werkplek. Om over de corona besmettingen nog maar te zwijgen. Niet al het vuil is gevaarlijk of hinderlijk. En tegelijkertijd kan onzichtbaar vuil juist ziekmakend of zelfs dodelijk zijn. Tijd voor nuance. Goede schoonmaak adviseurs als Atir in België hebben tools en kennis in huis die het verschil maken.

Succesvol schoonmaken door te monitoren

In alle sectoren in onze samenleving worden processen gemonitord. Echt een begrip van deze eeuw. Het begint met een nulmeting. Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Met welke middelen en hoe moet het proces gaan verlopen? Zijn de doelen behaald en hoe kunnen we dit bestendigen en continueren? Dat is het in een notendop. Voor de schoonmaak business Is er het VSR.KMS controle instrument in het leven geroepen. Om echt goed te kunnen beoordelen of de dingen ook echt schoon zijn. Het draait om kwaliteitsmeting. Op basis van objectieve en technische controles heeft TNO samen met VSR (Vereniging Schoonmaak Research) een meetsysteem ontwikkeld voor de schoonmaaksector. Een duidelijk en uniform beschreven pakket aan doelen, die ondergebracht zijn in Nen-norm 2075. In de schoonmaakbranche geldt het intussen als de standaard norm waaraan goed schoonmaakwerk moet voldoen.  Hierna hoeft niemand meer te twijfelen of schoon ook echt schoon is. Het is niet meer afhankelijk van de subjectieve beoordeling van de voorwerker. En meteen is het voor bedrijven een middel om intern of extern met de schoonmaak mensen in gesprek te gaan. Evalueren met als doel te verbeteren.

Het blijft gelukkig mensenwerk

Met zo’n kwaliteitsmeetsysteem komt er ergens een rapport te liggen wat het nodige in beeld brengt. Daarmee kunt u in gesprek gaan met de interne of externe schoonmaak organisatie. Hopelijk kan het gepaard gaan met een groot compliment voor de geleverde diensten. Of misschien is het een middel zwakke prestaties in kaart te krijgen om mee aan de slag te gaan en zo verbeteringen door te voeren. In beide gevallen zal de onafhankelijkheid en zakelijke benadering van de controle gespreksstof zijn. Om kleine aanpassingen door te voeren die al veel kunnen schelen. Of misschien een basis te zijn voor (her)scholing van uw personeel. Zodat iedereen daarna zich weer tevreden en capabel voelt voor zijn of haar taak op de (schoonmaak) werkvloer. Want uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten uitvoeren. Dan kan de schoonmaker weer de toegevoegde waarde krijgen van de man of vrouw die je op je werk even spreekt, maar waarmee  het gesprek ongedwongen en zelden werkgerelateerd is. Maar gewoon een gezellig kletspraatje. Van mens tot mens. Al dan niet met een koffie.