198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Het schoonmaakbedrijf als duurzaamheidsadviseur

Het schoonmaakbedrijf als duurzaamheidsadviseur

Mogen we één fabel nu voor eens en altijd de wereld uithelpen? “En dat is?”, hoor ik je denken. Dat de schoonmaakbranche een traditionele sector is. Natuurlijk, wellicht gaat de adaptatie van innovaties niet zo snel als leveranciers willen, maar dat wil niet zeggen dat we niet ontzettend flexibel zijn en ervoor zorgen dat we relevant zijn én blijven.

Dat zagen we tijdens corona, maar ook nu ook met de krapte op de arbeidsmarkt, het omarmen van digitalisering, de ontwikkelingen bij klanten naar kantoor die activiteiten ondersteunen en de opkomst van duurzaamheid. De facilitaire branche en de schoonmaak in het bijzonder, hebben het er maar druk mee. De branche is flexibel genoeg om telkens op een veranderende vraag in te spelen. Dat we er in de schoonmaakbranche niet altijd over vertellen en het gewoon liever doen, is bijzaak. Dat flexibel inspringen op de veranderende vraag gebeurt wel. En dat is knap te noemen, zeker nu de ontwikkelingen extra snel gaan.

Duurzaamheid was eerder een nice to have in een aanbestedingsdocument, maar is nu een must.

Extra investeringen

Dat maakt het meteen zo moeilijk. Ontwikkelingen als duurzaamheid en digitaliseren vragen extra investeringen en de vraag is of dat geld er na de klappen van corona wel is. Erger wellicht nog, is dat het moeilijker wordt om personeel aan te trekken. Wie personeel in dienst heeft, zou er extra zuinig op moeten zijn. Daarnaast kan digitalisering er ook voor zorgen dat we gerichter, activity based, gaan schoonmaken. Daar waar het echt nodig is. Op basis van waar er activiteiten plaatsvinden. In plaats van schoonmaken op basis van een af te vinken papieren schoonmaakrooster. De adviseurs van ATIR België hebben allen hun sporen verdiend binnen de schoonmaakbranche. Gecombineerd met de ervaring die wij bij onze opdrachtgevers hebben opgedaan, kunnen wij u van het juiste managementadvies voorzien. Hierbij maakt het ons niet uit of het gaat om organisatorische, kwalitatieve, financiële of juridische vraagstukken.

Duurzaamheid daadwerkelijk doen

Digitalisering wordt concreter, maar duurzaamheid ook. Waar het eerder een nice to have was in een aanbestedingsdocument, is het nu een must. Wie geen duurzaamheid daadwerkelijk doet, wordt terzijde geschoven door de opdrachtgever. Te beginnen bij de overheden op Rijks-, provinciaal en gemeenteniveau. Maar ook andere opdrachtgevers vinden dat hun facilitaire afdeling moet bijdragen aan het verminderen van de impact op het klimaat. Om de beoordeling van de schoonmaakkwaliteit uit de subjectiviteit te halen hebben TNO en VSR samen de methodiek VSR-KMS voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld. Als toonaangevende adviseur op schoonmaakgebied heeft ATIR België een duidelijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het systeem en draagt zij nog steeds bij aan het ontwikkelen en verbeteren van het kwaliteitmeetsysteem. De methode is erop gericht een volledig objectieve en statistisch te onderbouwen uitspraak te krijgen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt men gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde steekproef volgens ISO 2859.

Duurzaamheid in aanbestedingen

Door ATIR België in te schakelen. Ons team van gespecialiseerde schoonmakers weten wat er nodig is om hygiëne te waarborgen. Afhankelijk van je wensen en de situatie kunnen wij dagelijks, wekelijks of maandelijks de boel flink aanpakken. Stofzuigen, dweilen, ontsmetten, luchten. Wij zorgen voor een schone werkomgeving terwijl jij en je collega’s zich bezighouden met het werk.  

Afval is een niet te onderschatten nieuwe grondstof, zeker als grondstoffen nog schaarser worden en de prijzen door het dak gaan. ATIR België kan advies geven over alles wat tastbaar is in bijvoorbeeld een kantoor, een ziekenhuis of school. Hoe geef je meubilair een circulaire ronde voor hergebruik? Waar kunnen afvalstromen heen? Hoe moet het onderhoud in elkaar zitten als we de levensduur zo lang mogelijk willen oprekken?

ATIR België kan begeleiden bij (Europese) aanbestedingen en inkoop van de schoonmaak. Dit betreft niet alleen simpelweg het uitvoeren van de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de wensen en de complexiteit kunnen de volgende stappen onderdeel uitmaken van de aanbesteding.

BUDGETCALCULATIE

Een budgetcalculatie (ook wel voorcalculatie of exploitatiecalculatie) geeft inzicht in de benodigde uren voor schoonmaakonderhoud op zowel productie- als leidingniveau. De basis vormt het door u gewenste kwaliteitsniveau. Tevens zijn de kosten volledig gespecificeerd per gebouw of afdeling. Een budgetcalculatie wordt veelal voorafgaand aan een inschrijvingstraject opgesteld.

OPSTARTBEGELEIDING

Bij een nieuw contract komt nogal wat kijken wat de nodige aandacht vraagt. Neem alleen al het proces van personeelsovername van latende naar nieuwe leverancier en het implementeren van de KPI’s. En hoe staat het met de status van schoonmaakkwaliteit op het moment van overdracht? ATIR België kan ondersteunen bij een zo geruisloos mogelijke overgang van schoonmaakcontract. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een nulmeting voor de overgang naar de nieuwe leverancier. De eerste drie maanden van een nieuw schoonmaakcontract zijn cruciaal voor het succes op lange termijn.

OFFERTE BEOORDELING

Om te voorkomen dat het beoordelen van offertes al te veel tijd in beslag neemt heeft ATIR België hiervoor een applicatie ontwikkeld. Veelal beoordelen wij samen met de opdrachtgever de offertes van leveranciers om zodanig tot een objectief afgewogen oordeel te komen.

Jouw duurzaamheidsverhaal

Meer weten over ons duurzaamheidsverhaal? Kom dan in contact met ATIR België en kijk wat we voor u kunnen betekenen!