198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
ELK PAND MOET WORDEN SCHOONGEMAAKT

ELK PAND MOET WORDEN SCHOONGEMAAKT

Wanneer u een bedrijf heeft, dan moet daar worden schoongemaakt. Dat kunt u als organisatie zelf regelen door schoonmakers in dienst te nemen. U kunt ook het schoonmaakwerk uitbesteden. Wanneer u dat wenst kan ATIR een onderzoek uitvoeren naar de juiste keuze; uw schoonmaak in eigen beheer uitvoeren of schoonmaak uitbesteden. De voor- en nadelen worden dan voor uw organisatie in kaart gebracht net als de financiële consequenties. Blijkt dat uitbesteden de beste optie is voor uw bedrijf dan helpen wij u de beste contractvorm te vinden. Gaat de voorkeur uit naar het opzetten van een eigen schoonmaakorganisatie dan kunnen we u ondersteunen bij het opzetten van een eigen schoonmaakorganisatie. Wanneer u een bedrijf inhuurt wordt contractueel vastgelegd wat moet worden schoongemaakt en wanneer dit gedaan moet worden. Het is daarbij wel belangrijk dat de prestaties van het schoonmaakbedrijf worden gecontroleerd en, wanneer nodig, bijgestuurd. Maar hoe kunt u het schoonmaakbedrijf nu het beste ‘controleren’?

Hoe houdt u grip op uw schoonmaak en op de schoonmaakkosten?

Er is een methodiek ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaken objectief te beoordelen; de VSR-KMS. ATIR heeft hieraan meegewerkt en levert nog steeds een bijdrage aan het verder ontwikkelen en verbeteren van dit kwaliteitmeetsysteem. Met dit systeem wordt een objectieve waarneming verkregen over de technische kwaliteit van de schoonmaak. In bijna alle schoonmaakcontracten wordt dit kwaliteitsmeetsysteem opgenomen. Bij ATIR zijn enkel gecertificeerde kwaliteitsinspecteurs in dienst die deze kwaliteitmetingen verrichten. Voor het verwerken van deze gegevens/resultaten wordt gebruiksvriendelijke software toegepast. Hiermee kunnen digitale rapporten worden verkregen die kunnen worden doorgestuurd naar tablets en PDA’s zodat er altijd een up-to-date inzicht is in de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud!

Niet alleen de schoonmaak uitbesteden

Personeelsleden, werknemers en zelfs uzelf voelt zich prettiger op een schone werkplek. Uit testen is zelfs gebleken dat werknemers met een schone werkplek een hogere productiviteit behalen dan mensen in een ‘vieze’ omgeving. Wilt u weten hoe uw werknemers vinden dat ‘hun’ pand is schoongemaakt dan kan dit worden vastgesteld via een digitale enquête. Zo kunt u er op eenvoudige manier achter komen wat goed, minder goed of ronduit slecht wordt schoongemaakt. Voor veel opdrachtgevers bewaakt ATIR inmiddels al de naleving van de schoonmaak bij uitbesteden. Ze kunnen ook de schoonmaakperformance in een eigen beheer situatie bewaken. Daarnaast heeft ATIR ook systemen ontwikkeld om op een objectieve manier de financiële kant van u schoonmaak te monitoren. Alle Key Performance Indicators (Kpi’s) zijn meetbaar en controleerbaar (SMART) gemaakt.

Schoonmaak controleren en bijsturen wanneer dat nodig is

Het controleren (bewaken) van het schoonmaken van een pand kan worden gedaan met een objectaudit. Hierbij wordt er een controle uitgevoerd, aangekondigd of niet aangekondigd, waarbij het proces van schoonmaken wordt gecontroleerd. Hierdoor weet u precies hoe uw schoonmaakbedrijf het schoonmaakonderhoud organiseert en uitvoert. Hierbij wordt gekeken naar:

·         Het gebruik van materialen en middelen

·         De inzet van personeel

·         De aansturing en begeleiding

·         De werkhouding

·         De werkwijze

U heeft, door gebruik van een web based dashboard direct inzicht in de prestaties van de schoonmaak op uw smartphone of tablet. U kunt de uitkomsten vergelijken met de norm die is afgesproken. Op basis van deze informatie weet u ook of er beslissingen moeten worden genomen om het schoonmaakonderhoud aan te passen en/of bij te sturen.

Een nieuw schoonmaakcontract vraagt om een nulmeting

Wanneer u een nieuw contract afsluit of overstapt naar een ander schoonmaakbedrijf dan is het belangrijk om dit nieuwe bedrijf niet met een achterstand te laten beginnen. U kunt daarvoor een nulmeting laten uitvoeren door ATIR zodat duidelijk wordt hoe de staat van het onderhoud is. Er wordt melding gemaakt van alle aandachtspunten. Daarna volgt eventueel een nieuwe controle. Zo kan het nieuwe bedrijf met een schone lei beginnen.

Schoonmaak contractbeheer door ATIR zorgt voor naleving contract

Wilt u, net zoals veel andere opdrachtgevers, dat ATIR de controle van het schoonmaakwerk voor u uitvoert dan kunnen ze dat doen met innovatieve methoden. ATIR biedt u objectieve informatie en de Kpi’s zijn voor u meetbaar en controleerbaar gemaakt. Dit zorgt ervoor dat:

·         De schoonmaak beter wordt uitgevoerd

·         Er meer inzicht en grip is op de schoonmaakkosten

·         Het contractbeheer professioneel is

·         Het schoonmaakbedrijf efficiënter en sneller werkt

·         De relatie tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf beter wordt

Zeker bij grote schoonmaakprojecten is het belangrijk om de voortgang nauwkeurig te volgen en bij te sturen. Daarvoor maakt ATIR, samen met haar opdrachtgevers, een management rapportage op maat waarin zaken benoemd worden als; belevingskwaliteit, technische kwaliteit, continuïteit, financiën en klachtenprocedures. Wanneer het gaat om online tools voor het beheer en management van uw schoonmaakcontract heeft ATIR een partnership met GRIP in Nederland.

De voordelen van deze manier van werken zijn:

Wil je ook een hygiënische, maar vooral virusvrije werkomgeving en/of wil je op een makkelijke en tijdbesparende manier de schoonmaakwerkzaamheden van je bedrijf controleren? Kijk dan eens op de website ATIR.be of neem contact op met ATIR.