198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Een gezond binnenmilieu

Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor iedereen!

Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor iedereen, dus ook voor u en uw medewerkers. Bovendien voorkomt een gezond en schoon binnenmilieu dat bacteriën zich kunnen verspreiden. Voor een gezond binnenmilieu is het dus belangrijk dat er goed wordt schoongemaakt. Een schone werkplek zorgt niet alleen voor een gezond binnenmilieu, maar ook voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid van de werknemers. Atir is schoonmaakadviseur en focust zich al sinds 1988 op het vakgebied schoonmaak. Er zijn inmiddels meer dan dertig gespecialiseerde adviseurs in dienst die elk bedrijf kunnen adviseren en ondersteunen op schoonmaakgebied. Wanneer u gebruik maakt van de kennis en ervaring van de adviseurs van Atir weet u zeker dat uw pand op de meest effectieve manier wordt schoongemaakt.

Zelf uw schoonmaak organiseren of toch liever kiezen voor uitbestedenZoals gezegd is het belangrijk dat uw pand wordt schoongemaakt. Niet alleen de werkplekken, maar ook vergaderruimtes, gangen en toiletten. Dat kunt u in eigen beheer uitvoeren of u kunt de schoonmaak uitbesteden. Atir kan u helpen met het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het in eigen beheer schoonmaken en het uitbesteden van de schoonmaak. Ze kunnen bovendien de schoon te maken ruimtes goed in kaart brengen. Met behulp van een quick scan wordt duidelijk hoe vaak en hoe de schoonmaak het beste uitgevoerd kan worden. De adviseur maakt zo voor u de prijs, kwaliteit en prestatie-verhouding duidelijk. Aan de hand van dit rapport kunt u een goede beslissing maken; gaat u de schoonmaak in eigen beheer uitvoeren of kiest u toch liever voor uitbesteden.

Atir adviseert bij contractvorm

Atir kan niet alleen helpen bij het onderzoeken welke vorm van schoonmaak voor uw onderneming het beste is, ze kan u alle expertise en informatie bieden om een goed onderbouwde keuze te maken tussen de verschillende contractvormen. Er zijn verschillende contractvormen, namelijk:

·         Een inspanningscontract; waarbij de leverancier het aantal benodigde uren doorberekent om het vereiste kwaliteitsniveau te realiseren. Bij een inspanningscontract worden de uren die minder zijn gewerkt verrekend, maar vergt de schoonmaak meer uren, dan komen deze voor rekening van de leverancier.

·         Een resultaatcontract; waarbij wordt gekeken naar het totaalbeeld. Er worden bij een resultaatcontract duidelijke afspraken gemaakt over het eindresultaat. Het pand moet schoon zijn, maar wat schoon is hoeft niet nog eens gedaan te worden. Dat betekent dat ruimtes die bepaalde dagen niet worden gebruikt, niet elke dag schoongemaakt hoeven te worden. Dat scheelt tijd én geld.

·         Een joint venture contract; ofwel een samenwerking tussen uw bedrijf en een schoonmaakbedrijf.

Atir ondersteunt schoonmaak in eigen beheer

Wilt u toch liever de schoonmaakwerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, dan kan Atir u advies geven over de uitvoering van die schoonmaakwerkzaamheden. Dit advies kan gaan over de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, maar ook over specifieke schoonmaakwerkzaamheden zoals het schoonmaken van een speciale vloer, glasbewassing, het reinigen van de gevel. Naast het geven van advies, helpen we ook bij het calculeren van de kosten. Zo weet u vooraf welke kosten u kunt verwachten van het schoonmaken in eigen beheer en weet u wat voor dat bedrag wordt schoongemaakt.

Er is een verschuiving zichtbaar van inspannings- naar resultaatgericht schoonmaken

Steeds vaker kiezen bedrijven en ondernemingen voor resultaatgericht schoonmaken. Bij resultaatgericht schoonmaken wordt van dag tot dag bekeken wat er binnen uw pand schoongemaakt moet worden. Want, wat schoon is, hoeft niet nogmaals schoongemaakt te worden. Deze vorm van schoonmaken moet wel twee kanten opwerken. Er zijn vaak ruimtes op plekken die normaal dagelijks schoongemaakt moeten worden, maar die door bepaalde omstandigheden nu niet dagelijks worden gebruikt. Dan hoeft zo’n ruimte niet dagelijks meer schoongemaakt te worden. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een ruimte die normaal niet wordt gebruikt nu juist wel dagelijks wordt gebruikt. Dan moet dáár wel dagelijks worden schoongemaakt. Dat betekent dat er wel een bepaalde norm moet worden gehanteerd in de selectie van wat wel en wat niet moet worden schoongemaakt. Normaal geldt voor iedereen een andere norm, wat de éen schoon genoeg vindt, is voor de ander niet schoon genoeg!

Kwaliteitscontrole door kwaliteitmeetsysteem

Instructie en coaching is belangrijk in de schoonmaakbranche. Dat is dan ook één van de redenen waarom Atir een bijdrage heeft geleverd aan het samenstellen van de VSR-KMS methode samen met TNO en VSR. Nog steeds werken we mee aan het verder ontwikkelen en verbeteren van dit systeem. Het VSR-KMS systeem stelt de kwaliteit van het schoonmaakwerk vast volgens een objectieve schoonmaak technische criteria. Het kwaliteitsniveau dat tussen leverancier en opdrachtgever is overeengekomen wordt bij het VSR-KMS systeem gemeten met een AQL(Acceptance Quality). Voor het verwerken van de metingen en het digitaal rapporteren, kan de gebruiksvriendelijke software van Atir worden toegepast. De rapporten kunnen worden verstuurd naar de tablets of PDA’s die de VSR-inspecteurs bij zich hebben. Zij kunnen dan direct zien of er nog actie gewenst is.

Samengevat:

Goede en gecontroleerde schoonmaak zorgt voor een gezond binnenmilieu. Met een goed advies weet u zeker dat u voor uw onderneming het juiste schoonmaakcontract afsluit. Zo bent u verzekerd van goed schoonmaakwerk tegen de beste prijs. Laat u ook kwaliteitscontroles uitvoeren, dan weet u zeker dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk ook gewaarborgd blijft.