198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

CONTROLE = RESPET

Om de schoonmaakkwaliteit op te volgen, heb ik de afgelopen periode veel gebouwen bezocht. Wat opvalt zijn de grote niveauverschillen van de schoonmaak- kwaliteit. Dit varieert van organisatie tot organisatie, maar zelfs binnen één gebouw zijn deze verschillen vaak opvallend. Toch blijkt dit minimaal te zijn wat betreft gebruikte materialen, middelen, schoonmaakprogramma’s en de genoten opleiding. Hoe kan dit worden verklaard?

Wat mij vooral opvalt, is de sfeer die op de werkvloer heerst. De professionele opvolging van de mensen speelt hier een cruciale rol. Helaas hoor ik nog regelmatig: ‘als het schoonmaakniveau onvoldoende is, stuur ik een aangetekende brief om te verwittigen en dan zullen ze wel kiezen of delen.’ Los van de methode, hoor ik veel liever ‘wij’ in plaats van ‘ze’.

Schoonmaakmedewerkers doen graag de dingen goed die hun directe leidinggevende belangrijk vindt. Maar… wat is belangrijk? Als er amper feedback of opvolging komt, is het dan nog wel zo belangrijk? Onze medewerkers verdienen respect. En respect geef je door hun werk belangrijk te maken. Uit de vele medewerker-tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de ‘streng maar consequente leidinggevende die vertelt of het werk die dag goed of niet goed was’ veel meer respect van de medewerkers krijgt dan de ‘vriendelijke/populaire die nooit kritische feedback geeft.’ En dit vaak tot verrassing van deze leidinggevenden. Het correct opvolgen van de schoonmaakresultaten op regelmatige basis, door de leidinggevenden, af en toe aangevuld met externe controles of door controles van de klant, én deze correct communiceren naar de medewerkers, blijft cruciaal.

Telkens weer blijkt deze tweevoudige oplossing doorslaggevend te zijn. Maar waarom gebeurt dit dan te weinig of niet goed genoeg? Waarom wordt controle als iets negaties gezien? Enerzijds heb je mensen die geen opbouwende feedback geven, omdat de drempel te hoog is. Anderen geven juist weer enkel negatieve feedback op een weinig respectvolle manier. Gelukkig zijn er ook velen die wél de juiste balans hierin vinden.

Nochtans zijn er reeds genoeg opleidingen voor de managementvaardigheden van directe leidinggevenden in bijna alle andere branches. Ook een gestandaardiseerde, uniforme beoordelingsmethode die structureel en consequent wordt toegepast, vind je reeds op de markt. Het getuigt van weinig respect voor je mensen als je ze niet goed ‘controleert’.