Geschreven door Margriet van Dijken


In onze branche is integriteit een woord dat vaak en gemakkelijk in de mond wordt genomen. Maar het is een woord met een diepere betekenis.

We weten allemaal dat met integriteit wordt bedoeld dat je je functie en rol adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. En als regels niet helder zijn, dan oordeel je en handel je op een moreel verantwoorde wijze.

Deze omschrijving is makkelijk leesbaar, maar de interpretatie naar praktijksituaties is nog niet altijd meteen zo gemakkelijk. We zijn op brancheniveau met z'n allen druk doende om de interpretatie op één lijn te krijgen. Denk aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en op adviesorganisatieniveau aan de VMS.

Bestaansrecht 

Als onafhankelijk adviesbureau is integer handelen cruciaal voor het bestaansrecht. Dit gaat over de handelwijze tijdens projecten maar ook over de aanname van het type opdrachten en het onderhouden van relaties met schoonmaakleveranciers. Het is zoeken naar de juiste balans in het prettig werken met elkaar in de branche, je kennis opdoen en deze benutten en je onafhankelijkheid. De wisselwerking met de markt is belangrijk. Deze willen we ook zeker behouden.

De afgelopen periode zijn we bewuster geweest van keuzes die we maken, al was het niet altijd meteen duidelijk en eenvoudig. Tijden veranderen en daarmee je gevoel voor en interpretatie van situaties. Waar we voorheen wel ingingen op een uitnodiging voor bijvoorbeeld een concert, voelt dit nu anders en maken we een andere afweging. Zo hebben we ook afgesproken dat adviseurs die bij aanbestedingen betrokken zijn geen geschenken aannemen van leveranciers. Ook gaan we bewuster om met uitnodigingen aan adviseurs voor uitjes, zonder dat er een inhoudelijk aspect aan zit wat te maken heeft met de markt, trends en ontwikkelingen.

Handvatten 

Met betrekking tot het werken voor opdrachtgevers en type opdrachten hebben wij wat handvatten geformuleerd. Het belangrijkste is dat de opdracht voor de adviseur/makelaar vanuit het gevoel van onafhankelijkheid en integriteit kan worden uitgevoerd. Daarbij komt de stelregel dat de opdracht een afgebakende opdracht is, 'orderafhankelijke en geen overstijgende belangen kent die groter zijn dan de opdracht (de onafhankelijkheid wordt per opdracht beoordeeld).

Kern

Wij realiseren ons dat dergelijke regels belangrijk zijn en stellen ze daarom op. Maar waar het uiteindelijk in de kern natuurlijk echt over gaat, is het volgende: Integrity is doing the right thing when no one is watching. We moeten elkaar vertrouwen, en dit vertrouwen streven we na bij onze opdrachtgevers. Voorheen stond aan einde van het jaar de kast vol met kerstpakketten en relatiegeschenken van leveranciers en andere relaties. Nu slechts een paar flesjes wijn voor de borrel op kantoor. En dat is precies wat we willen. Helemaal prima dus!