Geschreven door Kristof Galle

 

Het artikel:

Bij het adviesbureau ATIR staat maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds hoog op de agenda. Hun engagement naar het milieu toe werd dan ook reeds formeel vastgesteld in een milieubeleidsverklaring in 2011. Ook naar klimaatimpact toe, worden er een heleboel inspanningen gedaan om deze waar mogelijk zoveel mogelijk te beperken. 


ATIR besloot - onder impuls van Kristof Galle - echter een stap verder te gaan en inspanningen te doen om een CO2-neutraal bedrijf te worden en ging hiervoor in zee met CO2logic. CO2logic berekende hun jaarlijkse CO2-emissies en deze werden vervolgens door ATIR gecompenseerd door het Gold Standard project Saving Trees in Uganda te steunen. Een bewuste keuze voor een project waarbij de bevolking actief betrokken werd om de natuur te beschermen en tegelijk hun eigen levenskwaliteit te verbeteren”, verduidelijkt directeur Ferenc van der Sterren. ATIR is hiermee het allereerste adviesbureau voor schoonmaak, catering en facilitaire dienstverlening in België dat het CO2Neutral label behaalt.

Link naar artikel