Geschreven door

Het begin van het jaar is ook weer het moment voor de indexatie van de schoonmaakkosten. Op 1 januari 2013 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de kosten van schoonmaakdienstverlening. Het betreft wijzigingen in de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en wijzigingen in de sociale lasten.
 

Wijzigingen CAO

De belangrijkste wijzigingen in de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn een verhoging van de basislonen met 2 procent en het vervallen van de eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering bedroeg vorig jaar 0,2 procent op het brutoloon en werd uitsluitend uitbetaald aan medewerkers die op het moment van uitbetaling minimaal zes maanden onafgebroken werkzaam waren.
 

Wijzigingen sociale lasten

In de sociale lasten is per 1 januari een ingrijpende verandering doorgevoerd. Als gevolg van invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip is de franchise voor WW-premie vervallen. Deze franchise betekende dat werkgevers in 2012 over de eerste € 17.229,00 van het bruto jaarsalaris van een schoonmaakmedewerker geen WW-premie betaalde. Tegenover het afschaffen van de franchise staat een aanzienlijke verlaging van de premie van 4,55 procent in 2012 tot 1,70 procent in 2013. Het lagere percentage dient, door het vervallen van de franchise, vanaf 2013 echter over gehele bruto loon te worden betaald.

Omdat binnen de schoonmaakbranche veel mensen part time werkzaam zijn en de lonen in deze branche niet hoog zijn, heeft afschaffing van de franchise verstrekkende gevolgen. Door de korte contracten en de relatief lage lonen betaalden werkgevers voor veel medewerkers überhaupt geen WW-premie. Simpelweg omdat het bruto jaarsalaris niet de franchisegrens oversteeg. Omdat in 2013 de, weliswaar lagere, premie over het gehele brutoloon van de medewerker wordt geheven kan dit een significante verhoging van de sociale lasten betekenen.

Daarnaast vervalt, als gevolg van een wijziging in de Wet op de Ondernemingsraden, de Heffing OR. Dit is echter een wijziging met geringe gevolgen. In 2012 betekende deze heffing een opslag van 0,013 procent op het loon.

Indien u meer wilt weten over de veranderingen die per 1 januari zijn ingegaan kunt u altijd gebruik maken van de specifieke kennis van Atir.