Geschreven door Ria Ankersmit

De traditionele schoonmaak is aan het veranderen, zeker op locaties waar hospitality een grote rol speelt. Vaak vindt de schoonmaak daar plaats in het bijzijn van bezoekers, cliënten of patiënten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. De schoonmaak wordt daar verzorgd door medewerkers die allen in dienst zijn van het ziekenhuis. Afgelopen jaar startte een uitgebalanceerd programma om de schoonmaakorganisatie kwalitatief en financieel te optimaliseren. Schoonmaakadviesorganisatie Atir speelt daarin een belangrijke rol. 


schoonmaak-proactief-gastvrij-klantgericht


Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam is een regioziekenhuis. Het biedt een breed pakket aan diensten binnen de medische zorg. Om deze kwaliteit te waarborgen, is er nauwe samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen, zorginstellingen en andere zorgverleners in de regio. Er wordt gedacht vanuit de visie dat je samen sterker bent en dat je er met elkaar voor kunt zorgen dat de verleende zorg naadloos aansluit bij wensen en behoeften van patiënten. Het motto is: ‘beter worden doe je samen  Dat patiënten zich welkom voelen in het ziekenhuis is een belangrijk doel. De schoonmaakdienstverlening heeft een essentiële rol in de verwezenlijking van dit doel. Misschien wel belangrijker dan zo op het eerste gezicht lijkt.

Kwaliteitsoptimalisatie
Ongeveer tachtig medewerkers kent de schoonmaakdienstverlening van het Vlietland Ziekenhuis. Allen hebben veel ervaring in de schoonmaak en kennen een lang dienstverband bij het ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar en de motivatie om te leren blijkt groot. Dit komt goed uit, want in nauwe samenwerking met de opleidingsfunctionaris van het ziekenhuis en het hoofd schoonmaak heeft Atir voor deze groep een breed opleidingsprogramma opgezet. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsoptimalisatie is het verhogen van de kennis en de vaardigheden van de operationele schoonmaakmedewerkers. De focus ligt op wat de mensen nodig hebben om de gewenste kwaliteit en uitstraling te kunnen leveren en om efficiënt te kunnen werken.

 

Nut inzien
Inmiddels is het schoonmaakteam van het Vlietland Ziekenhuis ingedeeld in groepen van tien tot twaalf mensen. De eerste groepen hebben de training actief en enthousiast gevolgd; de andere volgen na de zomer. De basisgedachte achter het opleidingsprogramma is dat mensen pas hun werkwijze en gedrag gaan veranderen als zij het nut hiervan inzien en ervaren. Dus de uitleg over de noodzaak van verandering wordt niet vergeten. Juist die kennis zorgt er namelijk voor dat mensen op het juiste moment de goede dingen doen, ook als er niemand meekijkt. Een intrinsieke motivatie is wat men met elkaar wil bereiken. De schoonmaakmedewerkers moeten zich willen verbinden aan de verandering. Maar ze moeten ook het belang kennen van de vereiste reiniging, de toepassing van de juiste inwerktijd van desinfectantia, de correcte dosering van de middelen, en ze moeten de kledingvoorschriften naleven (gebruik handschoenen, geen sieraden et cetera). De diversiteit heeft geleid tot een uitgebalanceerd programma met onderdelen op het gebied van Human Resource Management, Hygiene & Ziekenhuisprotocollen, Communicatie en Schoonmaakvaardigheden.


schoonmaak-opleidingen De landelijke werkende schoonmaakadvies organisatie Atir werkt graag nauw samen met opdrachtgevers om doelen op het gebied van schoonmaakonderhoud en gastvrije uitstraling te bereiken. Belangrijke aandachtspunten zijn: vakkennis, organisatie & budgettering van het schoonmaakonderhoud en het motiveren van mensen vanuit respect voor hun vak en hun ervaring. Een schone verblijfsomgeving is erg belangrijk, maar vaak wordt schoonmaak pas opgemerkt als het niet goed is gebeurd. Bewustwording van de schone omgeving kan door de schoonmaak en de medewerker zichtbaar te maken. Als de schoonmaker in aanwezigheid van de gebruikers aan het werk is, wordt de eerste stap naar zichtbare schoonmaak gezet. Wanneer hij of zij dan ook nog een positieve uitstraling heeft, ‘goedemorgen’ zegt en proactief meedenkt met de bezoeker (‘Ik maak uw kamer schoon, als u klaar bent’) wordt de schoonmaak op een positieve manier nog zichtbaarder. Dit verhoogt één op één de waardering van de schoonmaak en het werkplezier van de medewerker.